logo
کانال دیسکورد
Discord.iranminecraft.com
تیم اسپیک
ts.iranminecraft.ir

رای ها

اطلاعات

شما با رای دادن به سرور در سایت های داده شده میتوانید در سرور جوایزی دریافت کنید


توجه: باید در سرور آنلاین باشید

امتیازات

1st
User1 User1
190 رای
2st
User2 User2
180 رای
3st
User3 User3
170 رای
4 st
1 User4
160 رای
5 st
1 User5
150 رای
6 st
1 User6
140 رای
7 st
1 User7
130 رای
8 st
1 User8
120 رای
9 st
1 User9
110 رای
10 st
1 User10
100 رای